Trenger Oslo en egen hovedstadspolitikk?

Trenger Oslo en egen hovedstadspolitikk?
Aftenposten Aften 05.07.2007

Kommunalminister Åslaug Haga har gjestet Aftens debattsider for å skryte av Regjeringens engasjement for hovedstaden. Hun har tilsynelatende glemt at de rødgrønne politikerne i Oslo sendte første utkastet til hovedstadsmelding tilbake med et klar melding om at det tynne dokumentet var ubrukelig. Når Sp skal lage en melding om hovedstaden der de har 0,7 prosent oppslutning, skal man være på vakt. I Kommunal- og regionaldepartementets nyhetsbrev ligger da også nyheten om å opprette et ekspertutvalg for å se på sentraliseringens pris rett under nyheten om hovedstadsmeldingen. Sentralisering har først og fremst nedsider for Sp.


Så også med mangfold. Mangfoldet i Oslo blir hyllet på overskriftsnivå: «Mangfold gir potensial for vekst», «Mangfold som stedskvalitet», men når fordelen med mangfoldet skal utdypes, er det bråstopp utover at Oslo har fått kebab og eksotiske frukter som følge av innvandringen. Når nedsidene av mangfoldet skal eksemplifiseres, kommer eksemplene på rekke og rad:


Fattigdom i hovedstaden

«Fattigdom i Norge ser i stor grad ut til å være et hovedstadsproblem. Den høye andelen ikke-vestlige innvandrere i Oslo med dårlig arbeidsmarkedstilknytning, er en sentral forklaring på den høye andelen med lav inntekt i hovedstaden» (s. 36). Videre: «Statistikk viser at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i forhold til andel av befolkningen når det gjelder flere typer kriminalitet. Overrepresentasjon er størst innen vinnings- og trafikkriminalitet, men det er også bekymringsfulle trekk i tallene for volds- og narkotikakriminalitet» (s. 83). Innvandrerne får skylden for at Oslo ikke bare har et fattigdomsproblem, men også et økende voldsproblem.


Ta næringspolitikken

Osloregionen har sitt eget regionale utviklingsorgan, Oslo Teknopol, som er eksperter på de kunnskapsbaserte klyngene i regionen. Staten er også til stede med ikke bare en, men tre regionale utviklingsaktører: Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, SIVA og en regional representasjon fra Norges forskningsråd. Disse er gode på distriktspolitikk og eiendomsforvaltning, men har utviklet seg som konkurrenter og støtter lite oppom Oslo Teknopols arbeid.


Hadde staten ment alvor med sitt engasjement, hadde den gitt mer penger til Norges forskningsråds strategiske programmer sentralt, kuttet ut det regionale mellomnivået og gitt hovedstadens politikerflertall i styrene til Innovasjon Norge og SIVA - og overlatt til Oslo Teknopol å utvikle klyngene som binder hovedstaden og resten av landet sammen i fremtidsrettede prosjekter.


Erling Fossen, Oslo Byaksjon


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5477537