Krigen har begynt

Aftenposten har fått det glatte lag etter at jeg tillot meg å kritisere motstandsbevegelsen i en kronikk lørdag 13.12. I tre dager førte kronikken til en balansert og fin debatt på aftenposten.no (vel 600 innlegg i hovedtråden. Nå sensurert). Etter at Gunnar Kjakan Sønsteby kjørte NS-kortet mot kronikken min har hele opinionen snudd. Aftenposten har trykket et ekstraintervju med Kjakan der han sier at jeg har gått fra vettet, samt tillyst et nettmøte med den store motstandshelten. Redaktør Stanghelle har også fått personlig besøk av Kjakan:

snsteby 
Billedtekst: Gunnar Sønsteby ville vise Aftenposten, her ved redaktør Harald Stanghelle, boken om SEO. I denne boken blir Oslo-gjengen berømmet for sine aksjoner. FOTO: INGVILD K. VEDERHUS (VIDEOBILDE)

Uten sammenligning forøvrig. Linge-kompaniets moralkodeks var å aldri fortelle eller skryte om sine handlinger. At Sønsteby har behov for å fortelle Aftenpostens redaktør at Oslo-gjengen som han var en del av var "Europas beste sabotørgjeng" er altså ikke skryt. Kun faktaopplysning? At Max Manus skrev to selvbiografier før 1946 var omme, er vel også interessant i forhold til kodeksen de var en del av.

Årsaken til Sønstebys besøk var min litt uærbødige påstand i min kronikk:

Etter at sjefen for norsk hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, i sin bok I hemmelig tjeneste (2001) klarte å spore opp en britisk historiker som i sine bøker om Special Operations Executive (SOE) skrev at Oslo-gjengen var «den beste sabotørgjengen i Europa», har glorifiseringen av motstandsbevegelsen nådd stadig nye høyder. I høst har vi bl.a fått boken Det var her det skjedde (Dinamo forlag) av Ottar Samuelsen, før motstandsbevegelsen skal heves opp til gullkalvstatus med Max Manus-filmen rett før jul".


Neste oppfølger fra Aftenposten har vært å intervjue en rekke historikere som gir meg det glatte lag . Siden jeg kun får 4000 tegn i tilsvar uansett hvor mye pepper jeg får i Aftenposten vil jeg svare fortløpende i bloggen min. Fint om dere som er innom sprer ordet.

Ingressen starter med en feilkobling av journalist Anders Nordstoga:
"Med kronikken «Motstand glorifiseres» vil skribent Erling Fossen bidra til en revurdering av den norske motstandskampen under okkupasjonen. Denne «stakkarslige innsatsen» var «egentlig en krigsforbrytelse», skriver Fossen".

Hva skrev jeg egentlig? Først i ingressen:
" Den norske innsatsen under 2. verdenskrig var stakkarslig. Gjorde ikke motstandsbevegelsen bare vondt verre?
Deretter:
"Hovedgrunnen til at vi glorifiserer motstandsbevegelsen er for å dekke over den bedrøvelige norske krigsinnsatsen. Norges konvensjonelle krigføring var rett og slett latterlig svak".

Allerede introen til artikkelen blir feil. Det er ikke motstandsbevegelsen som blir karakterisert som "stakkarslig", men den norske konvensjonelle krigføringen".    

Arnfinn Moland sier videre i Aftenposten-innlegget:
- Det er greit nok at han ikke er historiker, men hvis jeg beveget meg inn på et annet fagområde, og demonstrerte en så ufattelig mangel på kunnskap, uten å være flau, da ville jeg stilt et stort spørsmål ved min egen personlighet. Han bør beskyttes mot seg selv, sier lederen for Hjemmefrontmuseet, førsteamanuensis Arnfinn Moland.

Moland er forøvrig den samme personen som i 2000 skjelte ut samtlige aviser som trykket anmeldelser av bl.a. Egil Ulateig og Kjell Fjørtofts kritiske bøker om den norske motstandsbevegelsen , og mente det skyldtes at det «i redaksjonene sitter nære eller fjerne slektninger av gamle NS-familier eller av mer perifere NS-sympatisører.» Les f.eks. Dagbladets gjengivelse her . Aftenpostens politiske redaktør Harlad Stanghelle kalte det forøvrig den gang "en ufyselig tilsmussing av den offentlige debatt". 

Aftenposten-oppslaget 17.12 fortsetter med historiker Berit Nøkleby: 
- Han går helt over bord. Den er full av faktafeil, men det aller største tøvet er at noen skal ha påstått av Norge ble befridd av den norske motstandskampen. Heller ikke på Hjemmefrontmuseet, hvor det understrekes at Norge ble frigjort gjennom den allierte krigføringen, sier Nøkleby".

Det er fint at Nøkleby gir meg støtte i min påstand om akkurat det samme:"Tyskland tapte krigen da de åpnet Østfronten og rotet seg bort i Sovjetunionen, og Europa ble reddet av USA, ikke av Gunnar Kjakan Sønsteby og Max Manus".

Men sa jeg at "noen skal ha påstått at Norge ble befridd av den norske motstandskampen":
"Motstandsbevegelsen gjorde som de fikk beskjed om, med til dels betydelig hell, og kan ikke lastes for hva de gjorde. Det sykelige oppstår først i det ettertiden skal juge på seg et ettermæle om at Norge ved hjelp av Oslo-gjengen og andre gjenger, som Pelle-gruppen og Osvald-gjengen, nærmest vant krigen på egen hånd." Ligger ikke følgende teaser fra Max Manus-filmen veldig nært opp til min påstand der Axel Hennie (Max Manus) svarer om hvorfor han vil bli soldat: "My country was stolen from me sir. I want it back".   

Nøkleby fortsetter:
- Det er også tøv at det ville vært så mye bedre i Norge uten motstandskampen. Det ville blitt tap og dødsdommer uansett, sier hun.

Hvor i kronikken min sier jeg at Norge ville vært så mye bedre uten motstandskampen? Det jeg snarere savner er en problematisering av motstandskamp der sivile rammes hardere enn motstandskjemperne. Og Genevekonvesjonen sier veldig klart at de stridende skal bære våpenet synlig sammen med uniform for å skille sivilbefolkningen fra soldater, og dermed spare sivilbefolkningen. Det gjorde ikke den norske motstandsbevegelsen (her forståt som de kommunistiske aksjonsgruppene+ Oslogjengen).  

Alle som kritiserer den offisielle framstillingen av motstandsbevegelsens innsats under 2. verdenskrig blir kalt quslinger. Men Norges mentale tilstand blir ikke frisk før noen stikker hull på verkebyllen som har vokst siden 2. verdenskrig. Norges krigsinnsats var stakkarslig. Motstandsbevegelsens aksjoner er ikke tilstrekkelige til å veie opp for at vi tapte krigen. Kan vi ikke bare innrømme det og gå videre?

Siste ord er ikke sagt. 

   

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6830313