Stem Frigg

 

Det er valgkamp i Friggland. Over hele bydelen høres blablabla. Biler på tomgang blir bøtelagt. Hvorfor blir ikke også politikerne det, der de står med tomme blikk og lirer av seg gåsefettinnsmurte floskler? Om en kjempetsunami hadde feid hele valgkampen på havet hadde vi blitt kvitt både en ubehagelig støykilde, en visuelle forurensing og masse søppel. En velfungerende bydel trenger egentlig ikke politikere. Egentlig burde vi ekspropiere hele Friggland mellom Akerselva og Frognerkilen og ta makta i vår egen bydel slik at de hvite og blå-farvene hadde vært synlig over alle hustak, og de eneste våpnene som fantes var fotballer. Stortinget er en kvise på Oslos fine sprettrompe og burde vært flytta til Trondheim for lengst.

Det er bare ett parti som jobber døgnet rundt for innbyggerne i Friggland.
Frigg Oslo FK. Vi er både barnepasser, sjelesørger, vaktmester, pedagog og lærer. 24/7 året rundt jobber vi gratis i Frigglands tjeneste for å gjøre folk av folk. Hver eneste unge som ender opp som statistikk hos politiet er et nederlag for oss. Klubben og bydelens skjebne er så tungt vevet sammen at det eneste naturlige ville vært at vi stilte til valg. Så kunne vi reist rundt og eksportert Friggmodellen til alle lokalsamfunn i Norge og verden som trenger hjelp. For en gangs skyld kunne Norge sendt noe som funker til U-land.

Det første vi ville gjort var å plukke opp søppelet dit vi kommer.
Et uterom er like viktig som et innerom og du pælmer bare ikke søppel, tyggis og sigarettstumper i din egen stue. Så vever i det lokale næringslivet tett sammen med de frivillige organisasjonene slik at næringslivet blir transformert til sosiale entreprenører, og de frivillige organisasjonene kan operere på et høyere turtall. Deretter overtar Frigg Oslo FK ansvaret for ungene etter skoletid før foreldrene kommer hjem. Og så etter noen vellykkede år med community-arbeid verden over, får vi som den første bydelen og fotballklubben i verden Nobels fredspris.

Amen.


Fotballforbundet svikter barna

Hentet fra Aftenpostens debattspalter søn. 16.8 


Fotballforbundet svikter barna

av Erling Fossen, styreleder Frigg Oslo FK

 

På rekke og rad har kritikere av norsk fotball stått fram i sommer og klinka til måten norsk fotball drives på. Kjetil Rekdal, Kåre Siem, Aslak Nore og Patrick Ladrus fra Ajax-akademiet har rett i en grunnleggende ting. Satsingen på barnefotballen, da barna er i sin motoriske gullalder, er altfor dårlig. Paradoksalt er barns kropper best tilrettelagt for læring i den perioden ingen gidder å ta dem på alvor. Da den tidligere stjernespilleren David Brocken ble trenerkoordinator i Frigg og leder for Friggakademiet, fikk han sjokk over hvor tilfeldig barnefotballen organiseres. På kontinentet, ikke minst Nederland og Belgia, er det stor prestisje å trene de yngste spillerne. Å satse på spillerutvikling først fra barn er 13 år er like smart som å lukke stalldøra når hesten har rømt.


De aller fleste klubbene, i hvertfall i Osloområdet, har for å bøte på Fotballforbundets manglende satsing og interesse for individuell ferdighetsutvikling i barnefotballen, valgt å etablere sine egne akademier. Helt uten finansiell støtte og veiledning fra Fotballforbundet. Mens den vanlige treningen ofte fokuserer på relasjoner og samhandling, fokuserer akademiene nettopp på individuelle ferdigheter. Her differensieres det også slik at de mest ivrige trener i egne grupper på tvers av årsgrupper. På akademiene er det også topp utdannede instruktører, gjerne med A-lagserfaring i tillegg eller som i Friggs tilfelle, en tidligere landslagsspiller.


Det må være et tankekors for Fotballforbundet at klubbene er overlatt til seg selv når de etablerer sine akademier for å ta vare på barnas utvikling da de er i sin motoriske gullalder. Det er null problem at lagene i barnefotballen ikke topper eller har tabeller og vektlegger leken, men det er en dødssynd å ikke gi barna et tilbud som de både vil ha og fortjener.

I Aftenposten hevder fotballpresident Kåfjord at «11- og 12-åringene fortsatt lider litt under foreldretrenere uten skolering». Men uten disse engasjerte foreldrene kjære Kåfjord hadde ikke lagene hatt noe tilbud i det hele tatt, siden barnefotballen ikke er på radaren til Fotballforbundet. Fotballforbundet har fjerna alle konkurransemomenter i barnefotballen, og dermed har de også mistet interessen, stengt døra og overlatt barna til seg selv.

Fotballforbundet har svikta barna.


En fotballspiller og en gentleman

Hentet fra Frigg & Sånt