Erling!Erling!Erling!

Oppslag i Aften etter valget. Det er hyggelig at så mange har gitt meg slengerstemmer, men en mager trøst er det.  Vi skal bestemme hva vi gjør videre på Oslo Byforums generalforsamling i begynnelsen av desember.

Valget står mellom pest, kolera eller Oslo Byaksjon

"- Det har vært en fantastisk seanse som definitivt gir meg tro på menneskene i denne byen. Oslo har tradisjonelt vært en sosialpolitisk foregangsby. Med deres hjelp skal vi igjen bli det. Takk for meg", sa Erling Fossen i det nylig avsluttede nettmøtet hos Dagbladet

Hvordan halvere Oslos klimautslipp?


Innledning på Teknas miljødebatt i Nobelsenteret 28.8:

 

Oslo Byaksjon støtter Oslo kommunes ambisiøse klimamål om 50 % kutt i forhold til 1990-nivå innen 2030. Som klimarapporten til CIVITAS viser så vil den vedtatte Oslopakke 3 føre til økt utslipp, slik at utslippene vil være 50 prosent høyere i 2025 enn 1990-nivå. Det er derfor viktig å fokusere på miljøtiltak som ikke er innbefattet i Oslopakke 3. Veitrafikken sto for 57 prosent av utslippene i 2005, og det er særlig her utslippene øker. Oslo Byaksjon ser for seg en tiltakspakke bestående av tiltak på kort, mellomlang og lang sikt.

 
  1. Kort sikt. Trappe opp arbeidet med å anlegge nye t-banestasjoner og se på mulighetene av å innføre 10 minutters frekvens på T-banen. Alle undersøkelser viser at frekvens er viktigere enn pris når bilkjørere vurderer å reise kollektivt. Vi er ikke urbanister for ingenting, derfor vil vi også bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunktene, som Bjørvika og Grefsenbyen. V og SV har ingen troverdighet når de mener at utsikt er viktigere enn bærekraft.
  2. Halvlang sikt. Samordne arealplanleggingen i Osloregionen. Siden 1991 har klimautslippene i Oslo økt med 3 prosent, mens de har økt med hele 19 prosent i Akershus. Mange av Akershuskommunene velger å bygge ut eneboligfelter for å tiltrekke seg folk som ikke orker trengselen i byen. Vi må bli flinkere til å bygge ut regionale kollektivknutepunkter. Her er Ullensaker kommune et forbilde. Som Norges hurtigst voksende kommune har de vedtatt at all befolkningsvekst skal tas ut i Jessheim ved jernbanestasjonen.
  3. Arbeide for et teknoøkonomisk paradigmeskifte og utvikle et energibærersystem som er basert på ikke-fossile brensler. Osloregionen er verdensledende både når det gjelder forskning på hydrogen, elektrisitet og sol. Det er derfor en skandale at kunnskapsminister Djupedal kutter i forskningsmidlene til næringsretta forskning. La Oslo bli en djupedalfri sone hvis han ikke skjønner alvoret og investerer mer penger i miljøteknologi.