Ja til en levende 24-timers by

Problemene med helgefylla i sentrum løses ikke med strengere skjenkebestemmelser, men en mer differensiert åpningstid, sier jeg i dette hoveddebattinnlegget i Aften

Osloregionen samles til et rike

Jeg er for tiden på en InterCity-turne til en rekke av Oslos nabokommuner. Nedenunder følger pressemeldingen som ble skrevet i forkant av turneen. Alle presseklipp vi får blir lagt ut på www.byforum.no


InterCity inviterer til turneen:

 

”Osloregionen samles til et rike”

 

InterCity skal i de neste fire ukene reise på kryss og tvers i Osloregionen. Bakgrunnen er den økonomiske globaliseringen og den store norske regionreformen. Fylkene forvitrer, kommunene må på en helt annen måte bli sine egne utviklere, ikke bare være statens iverksettere.

Byene posisjonerer seg verden over. Det er byene og regionene som er blitt de viktigste økonomiske og politiske aktørene. Vi vil finne ut av hvordan byenes sjel har det. Hvordan er det for ensidige industribyer å miste arbeideren i blå kjeledress?

 

For mange av Osloregionens mindre byer har omstillingen til kunnskapsbaserte småbyer gått veldig fort. Kanskje har den mentale klassereisen gått for fort. I hvert fall er det flere byer og kommuner som tviholder på industrien som burde vært sendt ut av landet for lengst. Som industriby hadde man i hvert fall den stoltheten det er å leve av sitt eget arbeid.

 

I den framtidige Osloregionen vil mange av dagens kommuner og småbyer tape kampen om å lage attraktive næringsmiljøer. De må heller bygge ut attraktive fritids- og pendlerleiligheter slik at de blir foretrukket som bosted. Kommer hver kvadratmeter av Oslofjorden til å bli bygget ut for de attraktive og høyt utdannede pendlerne? Kommer i realiteten hele Osloregionen til å bli ett felles arbeids- og bomarked? 

 

InterCity har siden starten i 1997 arrangert nærmere 200 debatter i Oslo og byene i Sør-Norge. I perioden 31.10-23.11 legger vi ut på turne under slagordet ”Osloregionen samles til et rike” og besøker 15 byer og kommuner i og rundt Oslofjorden. Det er første gang InterCity er i de aller fleste av disse byene og kommunene.

 

----------------------------------------

 

Turneliste:

31/10 Halden (Kongens brygge)

1/11 Fredrikstad (Oscar)

2/11 Lillestrøm (rePUBlic)

6/11 Hurum (Café Losen - Sætre)

7/11 Moss (Møllebyen Mikrobryggeri)

8/11 Gjerdrum (Biblioteket)

9/11 Lier (Folkvang, Egge)

14/11 Drammen (Union)

15/11 Kongsberg (Kristians kjeller)

20/11 Jessheim

21/11 Nannestad

23/11 Asker