Storkioskinvasjonen

"Med sitt pubertale utspill om storkioskenes fortreffelighet blir Trygve Hegnar kun en dum kapitalist som besynger markedets rett til å drepe både seg selv og byen", skriver Oslo Byaksjons leder Erling Fossen i Dagbladet 


Dommedag er avlyst

NATURENS BESTE VENN?:
- Naturvernbevegelsen i Norge ser på seg selv som fagforeninger for naturen. Og hvem er det som er naturens verste fiender? Jo, det er menneskene som breier seg ut på bekostning av de andre artene, skriver Erling Fossen.

NATURENS BESTE VENN?: - Naturvernbevegelsen i Norge ser på seg selv som fagforeninger for naturen. Og hvem er det som er naturens verste fiender? Jo, det er menneskene som breier seg ut på bekostning av de andre artene, skriver Erling Fossen.

I Norge har det inntil nå vært lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet enn det er for klimaskeptikere å stå fram i offentligheten. Her lanseres fire påstander som skal bidra til å hindre ytterligere spredning av sur nedbør i den norske offentligheten.